Foodwalk

Nieuw! Foodwalk Westfriesland

Pluk tijdens een mooie fietstocht zelf je wandeling bij elkaar!

Een mooie fietstocht en onderweg plukken van al het eetbare wat de natuur ons biedt en daarna lekker vlierbloesem-pannenkoeken bakken. Dat kan tijdens het 'Rondje Westfriesland' vanaf NS station Enkhuizen.

De beste tijd om dit te doen is september tot november en mei en juni.

Stadsmanagement Enkhuizen

In het najaar van 2012 heeft de gemeenteraad van Enkhuizen besloten het budget van € 20.000,- voor de toeristisch coördinator van het Toeristisch Platform Enkhuizen te bestemmen voor stadsmanagement.

Samenwerkingsovereenkomst

Vervolgens heeft Martin de Vries in opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders een 'uitgangspunten notitie voor stadsmanagement' gemaakt, gedateerd november 2013. Deze notitie is aanvaard door het college van B&W en vier private partijen: Toeristisch Platform Enkhuizen, Koninklijke Horeca  Nederland afdeling Enkhuizen, Winkelstad Enkhuizen en MKB afdeling Enkhuizen. De samenwerkingsovereenkomst is op 14 oktober 2013 door alle partijen ondertekend. Hierin staat o.a.:

"Partijen komen overeen dat een ieder, met respect voor elkaars positie en het belang dat elk vertegenwoordigt, zich maximaal zal inzetten om de samenwerking vorm te geven en daarmee de economische positie van Enkhuizen te versterken. Zij een bijdrage leveren aan de toekomstvisie en het daaruit voortvloeiende uitvoeringsplan."

Stichtingsbestuur

Vanuit deze samenwerkingsovereenkomst zijn de krachten gebundeld in een stichtingsbestuur. Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd onder leiding van een onafhankelijk voorzitter:

  • Koninklijke Horeca Enkhuizen
  • Toeristisch Platform Enkhuizen
  • Winkelstad Enkhuizen
  • MKB Enkhuizen
  • Stichting Stadsherstel
  • Westfriese Bedrijven Groep
  • Sector cultuur 

De gemeente treedt op als adviseur. 

Businessplan

Om verdere invulling te geven aan het stadsmanagement en de financiering ervan wordt een businessplan geschreven. Dit geeft aan op welke wijze partijen vorm en inhoud willen geven aan het stadsmanagement, nu en in de toekomst. Dit businessplan vormt voorts de basis voor het uitvoeringsprogramma van het stadsmanagement en wordt samengesteld uit het 'Actieplan toekomstig winkelgebied Enkhuizen' terwijl het actieplan van Nel de Jager hierin wordt verwerkt. Samen met de Ondernemers Federatie Enkhuizen en de gemeente Enkhuizen wordt in 2016 (met een uitloop in 2017) een onafhankelijk Ondernemersfonds 'nieuwe stijl' gestart.

Documenten

Wanneer u interesse heeft in documenten van de stichting Stadsmanagement Enkhuizen zoals vergaderverslagen en nieuwsbrieven, kunt u deze hier online vinden. 

Secretariaat

Het secretariaat heeft het volgende adres:

Lange Deelensloot 12

1602 PH Enkhuizen

info@ssmenkhuizen.nl